Anmäl dig!

INSIKTER FÖR INNOVATION är Openlabs fördjupningskurs i design thinking. Kursen är för dig som vill lära dig att arbeta insikts- och utmaningsdrivet och skapa hållbara meningsfulla lösningar.

Kursen ger dig verktyg för att hitta rätt fokus, samla in det underlag som behövs för att generera idéer och skapa lösningar som möter riktiga behov. Med verktygen lär du dig att utgå från användarens upplevelser och behov, samt skapa djupare förståelse för de som berörs av en utmaning och den spelplan du agerar inom. 


Förkunskap:
Vi vill att du har någon tidigare erfarenhet av Design Thinking eller tjänstedesign (Service Design).
Tidigare deltagare från Openlabs introduktionskurs till Design Thinking har förtur till kursen.

Innehåll:
I denna kursen kommer du att lära dig mer om första delen av design thinking-processen, där fokus ligger på att lära dig mer om dina användare och det problem som du vill lösa, eller det möjlighetsområde som du vill ta dig an.

Du kommer att lära dig förhållningssätt, metoder och verktyg som hjälper dig att förstå din utmaning bättre; att förstå och “empatisera” med dina användare och målgrupp, kartlägga beroenden och relevanta intressenter, strukturera din kunskap, samt analysera den för att kunna skapa lösningar som möter verkliga behov.    

Du kommer att arbeta med praktiska och illustrativa övningar, såväl som med verkliga exempel och case från din egen organisation och verksamhet. Under de fyra dagarna arbetar du i tvärdisciplinära team tillsammans med yrkesverksamma från olika områden, men även självständigt då du får testa verktyg i din egen organisation med riktiga case.
Vi uppmuntrar dig att ansöka till kursen tillsammans med fler personer från din verksamhet om möjligt, just eftersom att du kommer att tillämpa din kunskap i din egen organisation mellan kursdagarna.


Det här lär du dig:

  • Förhållningssätt och praktiska tillvägagångssätt för att förstå dina användare och deras behov. 
  • Konkreta verktyg och metoder som empatikarta, personas och kundresor.
  • Verktyg för att kartlägga och analysera omvärld, viktiga intressenter och beroenden, samt skapa systemförståelse. 
  • Metoder för att kartlägga befintlig kunskap, identifiera kunskapsluckor och strukturera insikter och lärdomar. 
  • Ett analytiskt och systematiskt sätt att gå från lärdomar och insikter, till att definiera fokusområden och områden med utvecklingspotential.


Omfattning:

  • Fyra dagar (måndagar och fredagar) mellan 9:00 till 12:30. 
  • Mellan de kurstillfället förväntas du lägga ca 2-4 timmar på eget research-arbete.  
  • Lektionstimmar: 14 timmar. 
  • Viktig info: det kommer att ingå övningar där du som deltagare ska intervjua människor. Du får stöd och förberedelse från kursens coach. Detta är viktiga moment specifikt för denna kurs innehåll. 


SCROLLA NER FÖR MER INFO

Allt du behöver veta:


Datum: Onsdag 1/12, fredag 3/12, onsdag 8/12 och fredag 10/12 2021.
Tid: 8:30 – 12:00.
Plats: kommer att meddelas efter sommaren.
- Om online: genom verktygen Zoom & Mural (ingen registrering krävs). Länkar skickas via mail innan kursstart. 
- Om physics: i Openlab, välhallavägen 79, Stockholm.
Språk: Denna kurs hålls på svenska.

Krav på förkunskaper: Den här fördjupningskursen är för dig som är yrkesverksam och som vill lära dig nya metoder, verktyg och tankesätt för att lösa problem och skapa värde i löpande verksamhet och i projekt. Vi vill att du har någon tidigare erfarenhet av Design Thinking eller tjänstedesign/service design. Tidigare deltagare från Openlabs introduktionskurs till Design Thinking har förtur till kursen!

Kostnad:
Kursen kostar 12 000 kr exklusive moms.
Openlab partners betalar 10 000 kr exklusive moms. 
En faktura från "KTH fakturaservice" skickas efter avslutad kurs. Du fyller i dina faktureringsuppgifter när du anmäler dig till kursen.  

Anmälan:
Du anmäler dig genom din organisation eller ditt företag genom att fylla i deras uppgifter när du anmäler dig. Vi kan tyvärr inte ta emot privatpersoner på kursen, i enlighet med regler på KTH som Openlab ligger under administrativt utan refererar er då till Openlabs längre masterkurs istället.

Villkor för avanmälan:
- Avanmälan från kursen måste göras och bli bekräftad senast 4 veckor innan kursstart.
- Vid bekräftad avanmälan senare än 4 veckor innan kursstart, fakturerar vi halva kursavgiften. 
- Vid bekräftad avanmälan senare än 2 veckor innan kursstart, fakturerar vi hela kursavgiften.
- För att avregistrera dig från kursen, maila prof.courses@openlab.se
- Ifall kursen behöver ställas in på grund av för lågt deltagande, kontaktar vi deltagare om detta senast 2 veckor innan kursstart. Om detta händer faktureras inte deltagare för kursavgiften.

Anmäl dig!

Openlab